บจก คือ ย่อมาจาก

บจก คือ ย่อมาจาก

บจก. ย่อมาจาก บริษัท จำกัด
บมจ. = บริษัท มหาชน จำกัด
บลจ. = บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 30, 2021

Scroll to Top